komkom

Inšpirácie do mailu

Prelistujte si oblasti, vyberte si tipy, ktoré vás oslovili. Myšou ich presuňte na obrázok vpravo a odošlite.

Vedenie seba
 • buďte otvorení a zvedaví
 • dostanete len to, čo si vypýtate
 • sústreďte sa na tu&teraz
 • pýtajte sa, nepredpokladajte
 • aktívne počúvajte
 • sumarizujte
 • používajte pozitívne formulácie
 • vyjadrujte sa stručne
 • robte si poznámky
 • vnímajte rozdiely
 • ujasnite si role
 • pýtajte sa na zodpovednosti
 • hovorte o svojich očakávaniach
 • pomenujte výsledok
 • nájdite vaše zdroje
 • hľadajte priestor na rozvoj
 • spoznajte vaše pocity
 • uznajte vaše aktuálne potreby
 • zistite a uvedomte si, čo spúšťa vaše emócie
 • plánujte si čas pre seba a na odpočinok
V kontakte s klientom
 • používajte “môžete” namiesto “musíte a mali by ste”
 • pomenujte účel a dôvod stretnutia, telefonátu
 • počúvajte viac a pýtajte sa
 • ukážte, že si pamätáte a poznáte klienta
 • prisôsobte argumenty potrebám klienta
 • plánujte si čas a čas.rezervu
 • hovorte to, čo zaujíma klienta
 • vyjasnite si role, ak sú klienti vaši priatelia
 • pýtajte sa aj na predstavu aj obavy klienta
 • ponúkajte možnosti, dajte na výber
 • udržiavajte očný kontakt príjemný pre klienta
 • prispôsobte svoj slovník
 • overujte si porozumenie
 • skúmajte potreby svojich klientov
 • nepredpokladajte, opýtajte sa
 • sumarizujte a reflektujte, čo druhý hovorí
 • používajte úsmev, aj v telefóne
 • uzavrite stretnutie jasnou dohodou
 • dostanete len to, čo si vypýtate
 • hľadajte spôsoby ako môžete klienta príjemne prekvapiť
Spätná väzba na výkon
 • pripravte sa na rozhovor
 • držte sa faktov a pozorovaní
 • pýtajte sa druhého na jeho postrehy a návrhy
 • venujte sa témam, ktoré prináša kolega
 • povedzte, o čom konkrétne hovoríte
 • zamerajte sa na správanie a počúvajte potreby
 • dohodnite si výstup do praxe- ďalší krok
 • dajte kolegovi priestor na sebahodnotenie
 • koučovať možno len tých, ktorí chcú
 • pomenujte oblasti záujmu a možnosti vplyvu
 • oddeľte pozitívnu spätnú väzbu od negatívnej
 • podporujte druhých a pomenujte ich silné stránky
 • zamerajte sa v koučingu na vnímanie reality
 • smerujte kolegov cez to, čo je pre nich dôležité
 • sformulujte vašu požiadavku, vyhnite sa príkazom
 • snažte sa porozumieť tomu “procesu”
 • uvedomte si o čo ide vám pri dávaní sätnej väzby alebo koučovaní
 • skúmajte, čo je potrebné na to, aby ľudia prebrali zodpovednosť
 • využívajte poznámky a príklady
 • povedzte kolegovi, čo od neho očakávate a čo je pre vás dôležité
Vedenie tímu
 • hovorte ľuďom o úžitku pre nich
 • snažte sa mať prehľad - pýtajte sa čo vidia počujú druhí
 • stanovte jasné ciele a hovorte o nich
 • hovorte na ľudí adresne a priamo
 • podporujte priateľskú atmosféru a dobrú náladu
 • mapujte potreby vašich kolegov
 • rozoznávajte pocity a obavy členov tímu
 • uznajte a oceňte prácu, s ktorou ste spokojní
 • uvedomte si svoj úmysel v krízových situáciách
 • overte si, či správa v komunikácii “došla”
 • pýtajte sa kolegov na ich postrehy a predstavy
 • využívajte očný kontakt v kľúčových situáciách
 • používajte opis konkrétneho správania a situácie
 • sledujte reč tela a súlad s rečou
 • rozhodujte sa podľa aktuálnej situácie
 • hovorte krátko, v bodoch, uvádzajte dôvody a sumarizujte
 • dávajte ľuďom na výber, keď sa to podľa vás dá
 • povedzte, aké sú vaše očakávania
 • snažte sa ukončiť každú diskusiu dohodou
 • vytvárajte aj neformálny priestor, kde je váš tím spolu
Výber nového člena tímu
 • pracujte so všetkými dostupnými dokumentmi
 • pýtajte sa na záujmy a potreby
 • veďte rozhovor otázkami a sledujte svoj cieľ
 • pripravte si štruktúru rozhovoru
 • pýtajte sa na situácie z praxe
 • udržujte očný kontakt
 • robte si poznámky
 • sledujte reč tela
 • využívajte overovacie otázky
 • overujte si porozumenie otázkami
 • nechajte uchádzača o miesto chvíľu rozprávať
 • dajte uchádzačovi priestor, aby sa pýtal
 • hovorte o príležitostiach aj hrozbách
 • sumarizujte
 • poskytnite informácie potrebné k rozhodnutiu uchádzača
 • konzultujte výber s budúcim kolegom uchádzača
 • dohodnite sa na ďalšom kroku
 • naplánujte si čas na rozhodnutie
 • dajte na intuíciu a vaše zmysly
 • všetko, čo zistíte vám pomôže sa lepšie rozhodnúť
Plánovanie
 • uvedomte si vaše osobné a pracovné priority
 • argumentujte jasne a štruktúrovane
 • hľadajte možné zlepšenia aj v priestore, kde pracujete
 • určte si, kedy a čo chcete a môžete delegovať
 • delegujte úlohy aj podľa úrovne rozvoja vašich ľudí
 • pomenujte si prínosy pre seba a váš tím
 • využívajte papierové a elektornické pomôcky na zapamätanie
 • pripravte si akčný plán ako ďalej
 • rozhodnite, čoho z aktivít sa viete vzdať alebo ich odložiť
 • plánujte si “časovú rezervu”
 • rešpektujete váš čas a čas iných
 • poskytnite druhým informácie, aby sa mohli rozhodnúť
 • povedzte si, čo chcete získať
 • naplánujte si svoj oddych a čas bez práce
 • uvedomte si, čo vstupuje do vášho rozhodovania
 • pracujte s tým, čo je potrebné na vašej pozícii
 • pýtajte si od kolegov a blízkych spätnú väzbu
 • povedzte si, čo je pre vás dôležité
 • sformulujte si cieľ a váš očakávaný výsledok pre vašich aktivitách
 • spomeňte si na to, v čom ste dobrí a čo robíte radi
Klient v predajni alebo prevádzke
 • dajte klientovi dôvod, aby k vám vstúpil
 • privítajte návštevníka pozdravom a s úsmevom
 • navoďte pozitívnu atmosféru
 • venujte sa tomu, čo klient hovorí
 • overujte si, či rozumiete požiadavke klienta
 • sledujte správanie klienta a reagujte naň
 • vnímajte kľúčové slová klienta a používajte ich
 • vyhnite sa “učeniu a vychovávaniu” klientov
 • preformulujte, čo klient hovorí
 • skúmajte jeho potreby a záujem
 • odpovedajte klientovi na jeho otázky
 • ak máte pre klietna riešenie, ponúknite mu riešenie
 • ak si klient žiada niečo, čo nemáte, poskytnite mu radu a informáciu
 • usmerňujte rozhovor s klientom otázkami
 • udržujte pozornosť klienta
 • ponúkajte úžitok produktov, tovaru a služieb
 • inšpirujte klienta doplnením informácií o tom, čo by ho mohlo zaujímať
 • rešpektujte klientovo vnímanie času a tempo
 • poďakujte, pozvite opäť k vám a pozdravte podľa vášho zvyku
 • venujte poroznosť malým detailom
Smerovanie k dohode
 • uvedomte si o čo vám v skutočnosti ide
 • povedzte si, čo chcete dosiahnuť
 • pomenujte si vaše potreby - na čom vám záleží
 • premýšľajte nad kontextom, v ktorom rokovanie prebieha
 • aké sú vaše role a role partnera v rokovaní
 • vnímajte atmosféru a signály v komunikácii
 • pýtajte sa a overujte, nepredpokladajte
 • počítajte s iným videním a skúsenosťou druhého
 • uvádzajte dôvody, keď dávate návrhy
 • hľadajte spôsoby ako porozumieť druhému
 • vnímajte pocity oboch strán ako zdroj informácií
 • hľadajte priestor pre zhodu, na úrovni potrieb
 • vymeňte interpretácie za fakty a pozorovanie
 • sústreďte sa na to, čo viete priamo ovplyvniť
 • vnímajte a buďte pozorní na to, čo ovplyvňuje vás
 • zorientujte sa v tom, koho všetkého záujmy a potreby sú v hre
 • dôverujte tomu, že ľudia môžu niesť zodpovednosť za seba
 • dohoda je ak obe strany rozumejú, čomu hovoria „áno“

Moje témy


© 2024 komkom.sk

×
Načítavam...